Tên sản phẩm Realfull Eyebrow
Mô tả sản phẩm To approach about the beautiful eyebrow natural, such as if in the ultra-fine 0.97mm has grown their own eyebrow! "Grow" "draw" than a new sense Eyebrow
Chưa gồm VAT 500000 VNĐ
Số lượng:
Chi tiết
Tên sản phẩm Frame eyeliner
Mô tả sản phẩm In their own gel to touch the eyelid "melts in close contact", clearly dense line can be drawn smoothly. Gel eyeliner
Chưa gồm VAT 550000 VNĐ
Số lượng:
Chi tiết
Tên sản phẩm Pint Rouge
Mô tả sản phẩm Professional cover art and beauty color is to one. Rouge to cover the uneven color, finish plump firmness beauty lips.
Chưa gồm VAT 950000 VNĐ
Số lượng:
Chi tiết
Tên sản phẩm MASCARA X'sARTIST
Mô tả sản phẩm ※ Dài mi, dày mi, cong mi, không lem. ※ Dưỡng mi dài ra, không làm khô mi.
Chưa gồm VAT 1150000 VNĐ
Số lượng:
Chi tiết
Tên sản phẩm SON BÓNG COLLAGEN X's ARTIST
Mô tả sản phẩm Mịn màng làn môi, sang trọng, quyến rũ. ※ Lâu phai, không làm thâm môi, thành phần dưỡng môi cao.
Chưa gồm VAT 950000 VNĐ
Số lượng:
Chi tiết